Sigurnost kupoprodaje

  1. Provjeravamo sve dokumente za nekretnine koje prodajemo.
  2. Brinemo se oko pripreme i sastavljanja svih potrebnih kupoprodajnih dokumenata tako da vas zaštitimo od ne stručno napravljenih Ugovora koji i vas na kraju mogu skupo koštati!
  3. Napravimo uknjižbu kupca u vlasništvo.
  4. Prijavimo porez Poreznoj upravi.
  5. Prenesemo sve režije na kupčevo ime.

 

GRAĐEVINSKA ZEMLJIŠTA:

Kupnja zemljišta je u poslu s nekretninama najteža i najrizičnija s obzirom da je na snazi novi Zakon o gradnji.

Status zemljišta se učestalo mijenja pa kupci ne mogu biti sigurni da će parcela koju su kupili uvjek biti iste namjene.

Često je problem i širina zemljišta. Propisani minimum za gradnju je 15 m jer objekt sa svake strane od međe mora biti udaljen 3 m, te za kuću ostaje 9 m.

Prodavatelji često naplaćuju kvadrat zemljišta po cijeni kojom će biti zadovoljni, ali u pravilu se cijena računa prema broju kvadrata na kojima je moguće graditi.